Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Porady w Accessie

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Tutaj znajdziesz uporządkowane alfabetycznie, w miarę możliwości logicznie nazwane porady, dotyczące używania, projektowania i edytowania danych w relacyjnej bazie danych Microsoft Access.

Autoformularz

Najszybszym sposobem utworzenia formularza jest wykorzystanie narzędzia dostarczonego wraz z programem MS Access: Autoformularz. Po przejściu w oknie Baz danych do obiektu Formularze należy zaznaczyć Utwórz formularz za pomocą kreatora i nacisnąć na pasku narzędzi przycisk Nowy. Do dyspozycji mamy trzy rodzaje autoformularza: kolumnowy, tabelaryczny i arkusz danych. Po zaznaczeniu jednego z nich w lewej stronie okna dialogowego ujrzeć można jego podgląd.

Autoformularz

 

Należy jeszcze wybrać tabelę lub kwerendę dla której formularz powstanie i można do znudzenia przeglądać i modyfikować dane.

 

Formularz

 

Uzyskany efekt może być niezadowalający, formularz jest bardzo formalny, zawiera wszystkie pola w układzie i rozmiarze jak w widoku projektu tabeli. Gdy formularz nie spełnia naszych oczekiwań należy dokonać jego modyfikacji w widoku projektu.